نشست تخصصی «تحلیل و بررسی آموزه‌های انجمن معتادین گمنام (NA)» / جلسه چهارم

فیلم کامل جلسه چهارم
موضوع: «پنل گفتگو و پاسخ به سوالات»
استاد: حجت الاسلام رنجبر و دکتر قربان پور

نشست تخصصی «تحلیل و بررسی آموزه‌های انجمن معتادین گمنام (NA)» جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در چهار جلسه توسط موسسه فرق و ادیان حق پژوهی برگزار شد.