فیلم کامل نشست علمی بررسی حقیقت یوگا و مدیتیشن | جلسه اول

نشست تخصصی بررسی حقیقت یوگا و مدیتیشن در تاریخ 1402/03/31 مصادف با 20 ژوئن (روز جهانی یوگا) در چهار جلسه و در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس توسط موسسه فرق و ادیان حق پژوهی با همکاری دانشگاه آزاد برگزار شد.
جلسه: اول
موضوع: تاریخچه یوگا
استاد حمیدرضا مظاهری سیف رئیس پژوهشکده بهداشت معنوی