صوت کامل نشست فعالیت تشکیلات بهائیت علیه جمهوری اسلامی

استاد: جناب آقای حسن ارشاد
سلسله نشست‌های تخصصی بررسی فرق، ادیان و جریان‌های انحرافی

 

دانلود فایل صوتی