بازخوانی و نقد مصاحبه مهندس طیب (1)

بازخوانی و نقد مصاحبه مهندس طیب (مسئول سابق بخش کنفرانس‌های انجمن حجتیه)
قسمت اول
استاد: حجت الاسلام اکبری آهنگر