دکتر احمدرضا مفتاح

همزمان با 12 مرداد برگزار شد:

برگزاری نشست تخصّصی نقد و بررسی مسیحیت صهیونیستی در مشهد مقدّس

همزمان با ۱۲ مرداد و به همّت موسسه راهبردی حق پژوهی، نشست تخصّصی نقد و بررسی مسیحیت صهیونیستی با ارائه استاد دکتر احمدرضا مفتاح، دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم و نویسنده درسنامه مسیحیت صهیونیسم به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست که توسّط گروه علمی نقد “مسیحیت صهیونیستی” موسسه راهبردی حق پژوهی و با شرکت جمعی از طلّاب، دانشجویان، معلّمان و فعّالین فرهنگی و فضای مجازی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سرفصل‌های متنوّعی در این حوزه آشنا شدند.

در جلسه اوّل، استاد مفتاح با موضوع «تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری مسیحیت صهیونیستی در آمریکا» به ارائه بحث پرداخت.

جلسه دوّم نشست توسّط نویسنده درسنامه مسیحیت صهیونیسم به «بررسی و نقد آموزه‌های الاهیّاتی مسیحیت صهیونیستی» پرداخته شد.

جلسه سوّم نشست که در نوبت عصر پیگیری شد، با موضوع «پیامدهای سیاسی مسیحیت صهیونیستی و راهکارهای مقابله با آن» بود که به صورت تفصیلی توسّط استاد مفتاح تحلیل و بررسی شد.

همچنین پرسش‌های شرکت‌کنندگان مجازی در پایان هر جلسه توسّط دبیر علمی نشست، جناب سیّد رضا موسوی ارائه و توسّط سخنران نشست پاسخ داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید