انجمن های دوازده قدمی: اصالت یا کپی‌برداری؟!

بررسی آموزه‌ها، تعالیم و اصول گروه آکسفورد مسیحی نشان می دهد انجمن‌های دوازده قدمی AA  و NA دِین ویژه ای به این گروه دارند. وامداری انجمن به گروه آکسفورد تابدان پایه است که می توان گفت قدم های دوازده گانه انجمن تقلیدی از اصول شش گانه گروه آکسفورد است. حتی داشتن چشم انداز جهانی و امور و آموزه هایی همچون اعتراف، مشارکت، جبران خسارت، دعا و مراقبه و ساعت سکوت که جزو اساسی ترین آموزه ها و تعالیم انجمن های دوازده قدمی AAو AA به شمار می روند نیز یکسره برگرفته از گروه آکسفورد است. فرانسیس هارتیگان در کتاب خود به نام “بیل دبلیو: بیوگرافی بیل ویلسون بنیانگذار الکلی های گمنام” درباره اعتراف بیل ویلسون به اینکه برنامه انجمن برگرفته از گروه آکسفورد است می نویسد:

“بیل ویلسون همیشه میگفت که ماهیت برنامه A.A  از گروه آکسفورد امده است.”[1]

دکتر A. Orange نیز در یکی از مقالات انتقادی خود درباره کپی برداری انجمن های AA و NA از تعالیم گروه آکسفورد و اندیشه های فردی مسیحی به نام فرانک بوخمان که موسس و رهبر گروه یادشده است می نویسد:

در دسامبر 1938، وقتی بیل دبلیو در حال نوشتن کتاب بزرگ بود، صرفا گام‌ها و تمارین بوخمانی را کلمه به کلمه بازنویسی کرده و فقط کلماتی به آنها اضافه کرد تا شش یا هفت گام گروه آکسفورد را به دوازده گام تغییر دهد.[2] همسر بیل، خانم لوئیس، این فرایند را بدین صورت توصیف می‌کند:

«در آن زمان بیل آماده بود فصل پنجم [کتاب بزرگ الکلی های گمنام]، تحت عنوان «چگونگی عملکرد» را شروع کند. او احساس خوبی نداشت اما مجبور بود ادامه دهد، بنابراین دفتر و خودکارش را در رختخواب هم همراه خودش می‌برد. چطور می‌توانست این برنامه را به گونه‌ای به جریان بیندازد که کسانی که در فاصله های دور کتابش را می‌خوانند، بتوانند آن را در مورد خودشان عملی کنند و بتوانند بهتر شوند؟ او باید خیلی واضح صحبت می‌کرد. شش اصل گروه آکسفورد که اعضای انجمن آنها را بکار می‌بردند، خیلی مشخص و واضح نبودند. او باید استلزامات آنها را عمیق‌تر و وسیع‌تر مطرح می‌کرد. او سعی کرد آرامش داشته باشد و درخواست راهنمایی کند[3]

براستی بیل با اصول گروه آکسفورد چه کرد؟ او چه تغییراتی در این اصول بوجود آورد؟

تمام تلاشی که او در تغییر اصول بوخمانیسم و آموزه های گروه آکسفورد نمود به صورت زیر است:

  • الف) او لحن گفتاری ملایم تر و مناسب تری به این اصول داد
  • ب) در گام دوم عبارت “قدرتی که بزرگتر از خودمان است” را جایگزین کلمه ((خدا)) نمود.
  • ج) در گام سوم و یازدهم بعد از کلمه خدا عبارت “آنگونه که او را می شناسیم” را افزود.

«در مورد بقیه گام ها تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است؛ اینکه اعضای انجمن در گام 1 می پذیرند که در برابر الکل هیچ اراده و توان مقاومتی نداشته و زندگی شان غیر قابل مدیریت شده در حقیقت همان اعتراف بوخمانی به پذیرش شکست است که در اصل اول گروه آکسفورد بیان شده و تنها به شکل مختصری ویرایش گردیده است. گام دوم انجمن A.A نیز که می گوید ما به این باور رسیده ایم که فقط نیرویی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل ما را بازگرداند نیز ریشه در اندیشه ها و آموزه بی عقلی بوخمان دارد؛ بی عقلی ای که تحت تاثیر گناه به وجود آمده است. زیرا بوخمان معتقد است همه افراد به واسطه گناه کردن، شکست‌خورده و بی‌عقل هستند.»[4]

[1] .  Francis Hartigan; Bill W.: A Biography Of Alcoholics Anonymous Cofounder Bill Wilson, St. Martin’s Griffin; First Edition (2001), P65.

[2] . A. Orange, The Religious Roots of Alcoholics Anonymous and the Twelve Steps, 2001.

[3]Lois B. Wilson; Lois Remembers: Memoirs of the Co-Founder of Al-Anon and Wife of the Co-Founder of Alcoholics Anonymous,  Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.; (1991), p113.

[4] . A. Orange, The Religious Roots of Alcoholics Anonymous and the Twelve Steps, 2001.

 

گروه علمی نقد مسیحیت صهیونیستی موسسه فرق و ادیان حق پژوهی

پایان/