چرا فیلسوفان خداباور غربی، معقولیت باور به خدا را به جای اثبات وجود خدا جایگزین نموده‌اند، در حالی‎که در فلسفه اسلامی سخن از اثبات و اثبات‌پذیری وجود خدا مطرح است؟

پاسخ:

آثار اندیشمندان مسیحی غرب همچون پلانتینگاه به جهت اینکه در آموزه مسیحیت دفاع از خداباوری قابلیت اثبات عقلانی را ندارد به سوی معرفت شناسی اصلاح شده گرایش یافته و به جای اثبات وجود خدا، انسجام و معقولیت (قابل استدلال بودن) باور به خدا را مطرح کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شخصیتی مثل مک‌گراث در پاسخ به اشکالات ریچارد داوکینز نسبت به دلایل پنجگانه آکوییناس در اثبات وجود خدا مدعی می‌شود که وی در صدد اثبات وجود خدا نبوده و بلکه تنها به‌دنبال تبیین معقولیت ایمان و انسجام درونی اعتقاد به خداست. (توهم داکینز، مک‌گراث، صص77-79) در حالیکه آکوییناس به صراحت مدعی اثبات‌پذیری وجود خد با براهین پنج‌گانه است، ضمن اینکه صرف معقولیت یک باور به لحاظ منطقی دلیل بر صادق بودن آن نیست، بلکه نیاز به دلیل اثباتی دارد. از سویی دیگر عده‌ای از منتقدان الحاد جدید مطابق برخی مبانی نادرست الاهیاتی مانند باور به خدای تکامل یابنده (الاهیات پویشی، الاهیات گشوده) در صدد حل مشکلات خداشناسی بوده که با بنیادهای اصیل دینی، فلسفی و عرفانی اسلامی و سایر شرایع توحیدی ناسازگار است.

منبع:

برگرفته از کتاب «الحاد جدید: بررسی و نقد در فیزیک و زیست‌شناسی معاصر»،حمید رضا شاکرین، ص24-23.

 

آخرین سئوالات و شبهات

آخرین مطالب علمی

آخرین اخبار

تولیدات چند رسانه ای