علی رغم اینکه رسانه های مسیحی به شدت اسلام رو به دروغ متهم به خشونت می کنند؛ اما شنیده ام در کتاب مقدس مسیحی ها نمونه هایی از خشونت و نسل کشی وجود داره که با شعار محبت که همیشه می دهند منافات داره. آیا واقعا این مساله درسته و می شه نمونه هایی از این موارد رو ذکر کنید؟ خدا خیرتون بده

پاسخ اجمالی

با سپاس فراوان از شما دوست گرامی

علی رغم اینکه مسیحیان ادعای محبت و مهربانی دارند و دین اسلام را نیز به خشونت متهم می سازند؛ اما واقعیت این است که  در کتاب مقدس مسیحیان نمونه های بسیاری از خشونت وجود دارد که حتی دستور به کشتن زنان و کودکان و حیوانات می دهد. متاسفانه گاهی این وقایع وحشتناک به دستور خدای کتاب مقدس صورت می گیرد. همچنین تاریخچه مسیحیت حاکی از جنایتهایی است که گروههایی از مسیحیان به بار آورده اند که نمونه آن جنگهای صلیبی است. همچنین جنایات این روزها سران مسیحی کشورهای غربی نمونه ای از شواهد موجود بر خشونت در میان گروههایی از مسیحیان است.

پاسخ تفصیلی

سران تبشیری مسیحیت قرن هاست اسلام را به خشونت متهم می سازند. ادعایی که از واقعیت بسیار دور بوده و تاکیدات گسترده اسلام بر محبت و مهرورزی،  دروغین بودن این ادعا را روشن می سازد.

این در حالی است که کتاب مقدس مسیحیان نیز حاوی مطالبی تامل برانگیزی در این زمینه  است. در بخش هایی از کتاب مقدس جنایات و نسل کشی ها، به دستور خداوند و به وسیله پیامبران الهی صورت گرفته است. برای نمونه در کتاب مقدس خداوند به شاوول که یکی از انبیای الهی است فرمان می‌دهد کـه «حال برو و مردم عمالیق را قتل عام کن. بر آنها رحم نکن، بلکه زن و مرد و طفل شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغ، همه را نابود کن»[1]در این سخن خداوند تعالی نه تنها  دستور کشتار طفل شیرخواره؛ بلکه دستور نابودی تمامی حیوانات را نیز می دهد.

در جایی دیگر خداوند متعال به حضرت موسی می فرمایند(( از شهرهای این امت هایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت می دهد هیچ ذی نفس را زنده مگذار بلکه ایشان را … چنانکه یهوه خدایت تو را فرموده بالکل هلاک ساز)) [2]

آنچه مشخص است گاه نیز این کشتارها تبدیل به نسل کشی های گسترده می شد که برای نمونه به دستور خداوند تمامی مردان و زنان و کودکان یک کشور مانند مملکت باشان را با بیش از شصت شهر و صدها روستا سر بریده و همه اموال آنها را به غارت می برند. [3]

کشتن زنان اسیر شده و زنده نگه داشتن دختران باکره[4]، کشتن هر پسر بچه ای که اسیر شده باشد، [5]سوزاندن شهر با آنچه در شهر است ، [6] سنگسار و سوزانیدن اسرا[7] نمونه های دیگر از رفتارهای خشونت آمیز در کتاب مقدس است.

بنابراین آنچه مشخص است نسل کشی ها ، کودک کشی ها و کشتن زنان، کشتن حیوانات بی گناه، سنگسار و سوزاندن اسرا، و… نمونه هایی از مواردی است که خدای کتاب مقدس به وسیله انبیائش مرتکب آن می شود.و همه این مسایل در حالی است که مسیحیان نه تنها به مساله جهاد در اسلام بدون شناخت حقیقت آن خرده می گیرند بلکه همواره تنها از مهربانی بی حد و مرز سخن به میان می آورند.

اینک سوالی پیش روی ما قرار می گیرد که اگر به راستی یکی از این نمونه ها در کتاب مقدس و منایع مسلمانان  وجود می داشت؛ سران تبشیری مسیحیت چه تهمت ها و اتهاماتی که نسبت به مسلمانان ابراز نمی داشتند. این در حالی است که در اسلام و منابع اصیل آن از نسل کشی ، کودک کشی و کشتن زنان بیگناه در جنگ، و از بی احترامی و سوزاندن اسرا، و از کشتار حیوانات بیگناه در جنگ هیچ خبری نیست.

البته این نکته قابل به ذکر است که در اندیشه اسلامی جوهره تمامی ادیان الهی و ابراهیمی بر مهربانی و کرامت انسانها بوده و مسایل مطرح شده در کتاب مقدس مسیحیان تنها و تنها تحریفاتی است که به کتاب مقدس مسیحیان راه یافته است.

جالب اینکه نه تنها  در کتاب مقدس با مسایل تامل برانگیز در باره خشونت مواجه هستیم؛ بلکه تاریخچه مسیحیت حاکی از خونریزی و جنگهای گوناگون است که به نوعی الگو گرفته از کتاب مقدس به شمار می رود.  برای نمونه جنگهای صلیبی که به دستور سران مذهبی صورت گرفت ، نیز رفتارهای سفاکانه کلیسا  در دادگاههای تفتیش عقاید که هنوز ابزارهای مورد استفاده آنان برای شکنجه  در برخی موزه های یافت می شود، کشتار سفاکانه مسیحیان در آلبی، و… همه و همه نمونه هایی از رفتارهای خشن در تاریخ مسیحیت را به تصویر می کشد.

امروزه نیز مردم بیگناه عراق، افغانستان، پاکستان و… قربانی جنایاتی می شوند که توسط کشورهای غربی و رهبران مسیحی آنها صورت می گیرد.

 

[1] . اول سموییل، 3:15

[2] تثنیه17.20:16

[3] – تثنیه3: 3-7

[4] -( اعداد 17.18:31

[5] – اعداد ب17:31

[6] –  ((و شهر را با آنچه‌ در آن‌ بود، به‌ آتش‌ سوزانیدند. لیكن‌ نقره‌ و طلا و ظروف‌ مسین‌ و آهنین‌ را به‌ خزانة‌ خانه‌ خداوند گذاردند.  ۲۵)) یوشع 24:6

[7] –  ((۲۵ و یوشع‌ گفت‌: «برای‌ چه‌ ما را مضطرب‌ ساختی‌؟ خداوند امروز تو را مضطرب‌ خواهد ساخت‌.» پس‌ تمامی‌ اسرائیل‌ او را سنگسار كردند و آنها را به‌ آتش‌ سوزانیدند و ایشان‌ را به‌ سنگها سنگسار كردند.  ۲۶ و)) یوشع 25:7

آخرین سئوالات و شبهات

آخرین مطالب علمی

آخرین اخبار

تولیدات چند رسانه ای