درسنامه انجمن حجتیه

کتاب درسنامه انجمن حجتیه

150,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رضا اکبری آهنگر

انتشارات

حق پژوهی

توضیحات

به مدد الهی و همت برادرانمان در موسسه فرهنگی طلوع حق، مجموع جلساتی با عنوان سیری در اندیشه ها و عملکرد انجمن حجتیه برگزار شد. دوره اول این کلاس ها به مدت پنج جلسه و در زمستان سال 1392 و همچنین دوره دوم این کلاس ها در طول شش جلسه و در تابستان سال 1393 برپا شد. کتاب حاضر، متن پیاده شده این درس گفتارهاست که تقدیم علاقه مندان می شود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رضا اکبری آهنگر

انتشارات

حق پژوهی