خشت کج

کتاب خشت کج

30,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مرتضی امین نیا

انتشارات

حق پژوهی

توضیحات

در یکی دو قرن اخیر،از بارزترین مدعیان دروغینی که توانستند نمایندگی شیطان را گرفته و جانیشن او در مسیر گمراهی مردم گردند، پایه گزاران و کارگزاران فرقه ضاله بهائیت بوده اند. کمترین تامل در زندگی شیادانی این چنین، اولا سستی و زشتی ادعاهایشان، ثانیا عدم استقلال و وابستگی آنان به قدرت های استعماری را نشان می دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مرتضی امین نیا

انتشارات

حق پژوهی