نشست تخصّصی نقد و بررسی مسیحیت صهیونیستی

 

نشست تخصّصی نقد و بررسی مسیحیت صهیونیستی

استاد: دکتر احمدرضا مفتاح

نشست به صورت مجازی در بستر اسکای‌روم
اعطای گواهی حضور به شرکت‌کنندگان
آخرین مهلت ثبت‌نام: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲