نشست تخصصی «تحلیل و بررسی آموزه های انجمن معتادین گمنام / جلسه اول

فیلم کامل جلسه اول
موضوع: «تاریخچه NA در ایران و جهان / بررسی قدم‌ها و سنت‌های NA و نقد آن»
استاد: حجت الاسلام رنجبر

نشست تخصصی «تحلیل و بررسی آموزه‌های انجمن معتادین گمنام (NA)» جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در چهار جلسه توسط موسسه حق پژوهی برگزار شد.