نشست تخصصی «تحلیل و بررسی آموزه‌های انجمن معتادین گمنام (NA)» / جلسه سوم

فیلم کامل جلسه سوم
موضوع: «انواع درمان اعتیاد در کشور و نقد درمان‌ها؛ راهکارهای جایگزین از منظر دین»
استاد: حجت الاسلام رنجبر

نشست تخصصی «تحلیل و بررسی آموزه‌های انجمن معتادین گمنام (NA)» جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در چهار جلسه توسط موسسه فرق و ادیان حق پژوهی برگزار شد.