نشست تخصصی «بهائیت؛ خیانت، خرافه و خشونت» / جلسه اول

فیلم کامل جلسه اول
موضوع: بررسی زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی پیدایش و گسترش بهائیت
استاد: حجت الاسلام روزبهانی