فیلم کامل نشست علمی ناگفته‌هایی از انجمن حجتیّه | جلسه سوم

همزمان با 1 مرداد، سالروز تعطیلی ظاهری و صوری انجمن حجتیّه، به همّت موسسه  حق پژوهی و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، نشست تخصّصی ناگفته‌هایی از انجمن حجتیّه در ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد.

جلسه سوّم استاد حجّت‌الاسلام دکتر ابوطالبی موضوع: انجمن حجتیّه و تشکیل حکومت اسلامی