صوت کامل نشست تخصصی «تحلیل و بررسی آموزه‌های انجمن معتادین گمنام (NA)»

جلسه اول
تاریخچه NA در ایران و جهان/بررسی قدم‌ها و سنت‌های NA و نقد آن/ حجت‌الاسلام رنجبر

جلسه دوم
آموزه‌های مسیحیت و فرقه‌ها در NA / در جلسات NA چه می‌گذرد / دکتر قربان‌پور

جلسه سوم
انواع درمان اعتیاد در کشور و نقد درمان‌ها؛ راهکارهای جایگزین از منظر دین / حجت‌الاسلام رنجبر

جلسه چهارم
پنل گفتگو و پاسخ به سوالات / حجت الاسلام رنجبر و دکتر قربان‌پور