بازخوانی و نقد مصاحبه مهندس طیب (3)

بازخوانی و نقد مصاحبه مهندس طیب (مسئول سابق بخش کنفرانس‌های انجمن حجتیه)
قسمت سوم
استاد: حجت الاسلام اکبری آهنگر