بازخوانی و نقد مصاحبه مهندس طیب (2)

بازخوانی و نقد مصاحبه مهندس طیب (مسئول سابق بخش کنفرانس‌های انجمن حجتیه)

قسمت دوم

استاد: حجت الاسلام اکبری آهنگر