آیا عیسی«ع» خود را مساوی با خدای پدر می دانست؟

آیا عیسی مسیح خود را خدای متجسد می دانست؟

آیا عیسی«ع»  تصویری الوهی از خود ارائه نموده است؟

آیا عیسی از تثلیث سخن گفته و خود را یکی از اقانیم ثلاثه معرفی نموده است؟

در یک جمله آیا عیسی خود را خدا و هم ردیف با پدر آسمانی می دانست؟!

اینها سوالاتی است که در ذهن هر خواننده کتاب مقدس  ممکن است ایجاد شود؛ سوالاتی که بی شک باید پاسخ آن را با مطالعه کتاب مقدس به دست آورد.

اما آنچه مشخص است و مسیحیان نیز به آن اعتراف دارند این است که عیسی مسیح هیچگاه از الوهیت خود و تساوی خود با خداوند- پدر آسمانی- سخنی به میان نیاورده و هیچگاه خود را خالق هستی معرفی نکرده و از مردم نخواسته است تا او را پرستش کنند

در حقیت عیسی مسیح  از خود تصویری الوهی ارائه نکرد و روح حاکم بر سخنان و رفتارهای حضرت عیسی «ع» همواره بر عبودیت ایشان حکایت می کند. برای نمونه نگاهی به برخی از کتابهای مسیحیان از جمله اناجیل همنوا نشان می دهد که عیسی«ع»  هیچگاه اعتقادی به تجسد و خدایی خود را مطرح نساخته است.در این نوشته ها عیسی دقیقا بنده ای از بندگان خدا به تصویر کشیده شده است و خواننده اناجیل همنوا هیچ تصویر الوهی از عیسی نخواهد داشت. برخی از اندیشمندان مسیحی نیز به این واقعیت اعتراف کرده اند.مایک گولدر  به حقیقت انسان‌گونة عیسی در انجیل‌های هم‌نوا اشاره کرده و می‌نویسد: «در حالی که اهتمام کلیسا به اشاعۀ نام عیسی است، عیسای اناجیل هم‌نوا حکومت خدا را اعلان می‌کند».[1] جان هیک نیز معتقد است: «در حقیقت تصویر عیسی در 3 انجیل نخست ـ مرقس متی و لوقاـ تفاوتی با تصویر او در قرآن به عنوان یک پیامبر بزرگ الهی ندارد».  [2]

جالب اینکه با مطالعه کتاب مقدس و زندگانی و سخنان حضرت عیسی در خواهیم یافت که عیسی نه تنها از الوهیت و خدایی خود سخنی نگفت؛ بلکه اساسا از تثلیث و تجسد و دکترین فداء نیز که اساس اعتقادات مسیحیان را تشکیل می دهد و به شکلی از الوهیت عیسی حکایت دارد  نیز حرفی به میان نیاورد!

بسیاری از اندیشمندان مسیحی نیز به عدم تصریح عیسی«ع»  به الوهیت خود و عدم اشاره ایشان به تثلیث و تجسد و دکترین فدا اعتراف داشته و تنها ادعا دارند که حضرت عیسی به صورت غیر صریح این اعتقادات را مطرح نموده است. [3]

اینک سوالی جدی به ذهن خواننده کتاب مقدس ایجاد می شود که به راستی عیسی مسیح اگر به این اعتقادات پایبند بودند چرا آنها را بیان نکرده و از بیان آن سر باز زده اند؟!

آیا واقعا لازم نبود اگر ایشان به این اعتقادات باور داشت آنها را به عنوان حیاتی ترین آموزه های مسیحیت برای مردم بازگو کنند؟!

آیا می توان باور نمود که حضرت عیسی علی رغم پایبندی به این اعتقادات از بیان آنها غفلت ورزیده اند؟!

این مساله اذهان را به سمت پذیرش تغییرات به وجود آمده در دیانت مسیحی از جمله تغییرات به وجود آمده توسط پولس رهنمون می سازد[4]. و این سوال را ایجاد می نماید که به راستی شاید تصویری که مسیحیان از عیسی به عنوان خدا معرفی نموده اند مورد تایید شخص عیسی مسیح نباشد!

اما تامل برانگیزتر اینکه عیسی مسیح در کتاب مقدس به گونه ای سخن می گوید که دقیقا بر خلاف اندیشه های کلیسا، از عبودیت خود و عدم تساوی خود با خداوند حکایت دارد. برای نمونه حضرت عیسی در کتاب مقدس خود را  کوچکتر از خداوند برشمرده و بنده خداوند متعال معرفی می نماید. همچنین عیسی«ع» ،  خداوند را خدای خود بر شمرده و حیات خود را وامدار پدر می داند. ایشان همچنین پدر آسمانی را  همه کاره عالم دانسته و اشاره می نمایند که نه اراده خود؛ بلکه  اراده پدر آسمانی را دنبال می کنند.

نمونه هایی از سخنان ایشان که در کتاب مقدس صراحتا به این مسایل اشاره می کنند عبارتند از:

  • چنانکه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم » [5]
  • به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم . [6]
  • همچنان که پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. [7]
  • پسر از خود هیچ نمی تواند کرد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل آرد . [8]
  • و در آن‌ روزها برفراز کوه‌ برآمد تا عبادت‌ کند وآن‌ شب‌ را در عبادت‌ خدا به‌ صبح‌ آورد. و چون‌ روز شد، شاگردان‌ خود را پیش‌ طلبیده‌ دوازده‌ نفر از ایشان‌ را انتخاب‌ کرده‌، ایشان‌ را نیز رسول‌ خواند.  [9]
  • ”من‌ از خود هیچ‌ نمی‌توانم‌ کرد بلکه‌ چنانکه‌ شنیده‌ام‌ داوری‌ می‌کنم‌ و داوری‌ من‌ عادل‌ است‌ زیرا که‌ اراده‌ خود را طالب‌ نیستم‌ بلکه‌ اراده‌ پدری‌ که‌ مرا فرستاده‌ است[10].
  • در انجیل آمده است که جز خداوند- پدر- کسی از قیامت خبر ندارد. بنابر این اگر عیسی به عنوان پسر دارای الوهیت است چگونه است که علم او تا این مقدار محدود است.(( اما از آن‌ روز و ساعت‌ هیچ‌ کس‌ اطلاع‌ ندارد، حَتی‌ ملائکه‌ آسمان‌ جز پدر من‌ و بس‌.  ))[11]

بنابراین  بنا بر کتاب مقدس مسیحیان که زندگی و رفتارهای عیسی مسیح را به تصویر کشیده است، حضرت عیسی«ع»  تصویری انسانی از خود معرفی نموده است و نه خدایی هم ردیف و مساوی با خدای پدر.

در یک جمله به نظر می رسد عیسی«ع» همواره در کتاب مقدس حکومت خداوند یکتا را فریاد زده و همیشه از پدر به عنوان خداوند یکتا و بی مانند سخن می گوید.

 

 

[1]. اسطورۀ تجسد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی و محمدحسن محمدی‌مظفر، ص113.

[2]. اسطورۀ تجسد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی و محمدحسن محمدی‌مظفر ، ص9.

[3] – مسیحیان تنها با استدلال بر برخی از سخنان عیسی مسیح سعی می کنند الوهیت ایشان را اثبات نمایند، اما آنچه مشخص است هیچ یک از این سخنان بر الوهیت عیسی مسیح حکایت ندارد و به اعتراف خود مسیحیان بیانان غیر صریح است.

[4] – برای نمونه کریستوفر استید در باره نقش پولس در تغییر نگاهها به حضرت عیسی(ع) و عدم دعوت عیسی به خود می نویسد(( کسانی استدلال می کنند که تعالیم اصلی عیسی به دست پولس و امثال او پیچیده و تحریف شد. ادعا می شود در حالی که عیسی به شاگردانش تعلیم می داد که خدا و پدر آسمانی او را پرستش کنند ، پولس و دیگران به مسیحیان تعلیم دادند که عیسی را بپرستند. ایشان طرح نجات متفاوتی را عرضه کردند؛مجموعه ارزش های متفاوتی را پذیرفتند)) استید کریستوفر، فاسفه در مسیحیت باستان، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی، ص154 نمونه دیگر؛ هاروی کاکس می نویسد: «امروزه پولس قدیس به‌خوبی شناخته شده نیست و اغلب از او به‌عنوان کسی که تعالیم ابتدایی و سادۀ عیسی را منحرف کرد، به‌بدی یاد می‌شود» هاروی کاکس، مسیحیت، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی، ص49.

 

[5] – یوحنا 6 : 57

[6] – یوحنا 20 : 17

[7] – یوحنا 5 : 26

[8] – یوحنا 5 : 19

[9] -لوقا 14:6

[10] – یوحنا 5 : 30

[11] – متی باب 24 آیه 37

 

گروه نقد مسیحیت صهیونیستی موسسه فرق و ادیان حق پژوهی